Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU

2012


Energia naturalna w chłodzeniu   
i ogrzewaniu budynków

Przewiewność materiałów  
termoizolacyjnych

Systemy ICT w optymalnej eksploatacji   
budynków

Nowoczesne technologie w architekturze  
a efektywność energetyczna

Modelowanie czasu pogłosu

Nowoczesne fasady szklane
 
Efektywność pracy a komfort cieplny   
w biurach

Energy Roadmap 2050 – Co dalej?

Systemy ochrony p.poż. w budynkach  
wysokich

Zrównoważony transport miejski

Forum Efektywności EnergetycznejEfekty termomodernizacji ścian  
zewnętrz
nych
 
Budynki zero- lub niemal zero-energetyczne

Hybryda –
pompa ciepła – kocioł gazowy

Propozycje  de lege ferenda  – świadectwa
charakterysty
ki energetycznej

Konferencja w D
urbanie – czy sukces?

Działalność EBI w PolsceEnergooszczędne systemy chłodzenia

Energy-Mix a OZE

Kosztorysowanie budynków  
energooszczędnych

Analiza energetyczna instalacji z GWC i bez

Inteligentne opomiarowanie sieci gazowych

Ocena współczynnika ESEER


Energia ze źródeł odnawialnych a efekt   ekologiczny

Biomasa w energetyce – rozwój zrównoważony

Kotły na biomasę

Dekarbonizacja w wydaniu UE

Świadectwo energetyczne w postępowaniu
karnym

Inteligentne opomiarowanie sieci gazowych

Sprawności kolektorów próżniowo-rurowych

Cele polityki termomodernizacyjnej

Zmiany w ustawie o OZE

Metody magazynowania energii cieplnej

Propozycja wprowadzenia klas
energetycznych dla budynków

Efektywność energetyczno-ekologiczna

Doradca efektywności energetycznej

Racjonalne użytkowanie oświetlenia

Sezonowy współczynnik wydajności pomp
ciepła

Termomodernizacja zabytkowych kościołów2011

 
Propozycje zmian prawnych a jakość
energetyczna budynków

Optymalizacja w projektowaniu budynków
a rozwój zrównoważony

Etykiety energetyczne dla klimatyzatorów

Co z polskim gazem łupkowym

NorthPass – budownictwo
niskoenergetyczne

Szyby barwione w kurtynach fasady podwójnej

Modelowanie natężenia promieniowania
słonecznego

BIM w aspekcie symulacji energetycznych

Certyfikacja energetyczna okien w Polsce

Modernizacja budynków a komfort cieplny

Warunki ogrzewania budynków edukacyjnych
Chłodzenie suche w układach
klimatyzacyjnych

Audytor odpowiedzialny społecznie

Nasza odpowiedź na Nord Stream

Prawo w zakresie oceny jakości
energetycznej budynków

Potencjał energetyczny gruntowych
pomp ciepłaUdział OZE w całkowitym zużyciu energii

Współspalanie i spalanie biomasy

Płytowy fundament grzewczy

Sprawność wykorzystania energii
promieniowania słonecznego

Energooszczędne źródła oświetlenia
a jakość energii elektrycznej


Działania związane z RECAST’em w UE i Polsce

Opłaty środowiskowe w ocenach budynków

Gospodarowanie energią - Norma PN-EN 16001

Pasywne pozyskiwanie energii słonecznej

Odpowiedzialność osób sporządzających świadectwa

Optymalizacja instalacji klimatyzacyjnych


Pomiary charakterystyk izolacyjności cieplnej

Zastosowanie termografii aktywne

Ocena eksploatacyjna izolacji termicznej

Budynki w technologi szkieletu drewnianego

System zbierania i transferu danych dla źródeł odnawialnych

Budynek o niemal zerowym zużyciu energii

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego

Materiały fazowo-zmienne a komfort cieplny

PN-EN w kontekście Dyrektywy 2010/31/UE

Ustawa o efektywności energetycznej

Audytor efektywności energetycznej


Free-cooling - oszczędność energii

Projektowanie systemów c.w.u. z kolektorami słonecznymi

Polski rynek budowlany a jednolity rynek UE

Optymalizacja instalacji klimatyzacyjnych w projektowaniu

Wadliwa charakterystyka – wyrok sądu RP


Lokalizacja budynku a wartość EP

Systemy oddymiania pasaży handlowych

Sterowanie systemami wentylacji i klimatyzacji

Systemy nawiewu powietrza do pomieszczeń

Nowe normy - modernizacja i wznoszenie budynków
Budynki edukacyjne w Skandynawii
                                                  
Nowoczesne algorytmy sterowania spalania w kotłach

Transport ciepła w przestrzeniach zamkniętych

Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości

Energia w gospodarstwach domowych

Czytaj więcej
Zrównoważona struktura urbanistyczna

                                                  
Budynki typu earth-sheltered

Procedura standardu budynku pasywnego


Budownictwo a środowisko

Klatki schodowe i korytarze-akty prawne

Ekologia a finansowanie
Termomodernizacja a rozwój zrównoważony

                                                  
Rola elewacji w kształtowaniu architektury

Projektowanie urbanistyczno-
architektoniczne w mieście

Analiza mostków cieplnych

Techniczne możliwości oszczędzania wody i energii
Wydania archiwalne 2010


Kryteria oceny zielonych budynków

Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego

Obliczenia cieplno-wiolgotnościowe przegród

Innowacyjne produkty finansowe

Inżynierskie narzędzia obliczeniowe

Przepływ powietrza w szczelinach pionowych

Zjawiska cieplno-wilgotnościowe w przegrodzie izolowanej

Symulacja systemu c.w.u. z kolektorami słonecznymi

Certyfikacja energetyczna okien

Rozkład temperatury na powierzchni grzejnika podłogowego

Boczne przenoszenie dźwięku


Efektywność energetyczna
i ekonomiczna PC

Czy stosować wodne PC

Ekologia i PC

Systemy sterowania PC

Uregulowania prawne PC

Poligeneracja małej skali

Wdrażanie zasad rozwoju zrównoważonego

Dostosowania do standardów energooszczędnych

Charakterystyka energetyczna a rzeczywiste zużycie

Mapa Drogowa Energetyki Jądrowej


Układy trigeneracyjne w szpitalach

Charakterystyka energetyczna budynku a BMS

Hybryda z energią odnawialną

Termomodernizacja budynków socjalnych

Co z wycofywaniem żarówek

Polemiki


Budynek z surowej ziemi

Kolektor słoneczny – dobry czy zły

EU Green Building

Oświetlenie dzienne sali wykładowej

Mapy drogowe i atlasy NPRE


Budynek z surowej ziemi

Kolektor słoneczny – dobry czy zły

EU Green Building

Oświetlenie dzienne sali wykładowej

Mapy drogowe i atlasy NPRE
 
   Zużycie energii wg PN-EN ISO 13790

   Świadectwa charakterystyki energetycznej
   – uwagi
 
   Oszczędność energii w systemach oświetlenia

   Efektywność energetyczna wind

   Ekonomika ekosystemów

 
 Pasywacja budynków
 
 Efektywność gruntowego wymiennika ciepła

  Nowelizacja EPBD

  Ekonomicznie opłacalne standardy energetyczne

  Przewodnik po inwestycji termomodernizacyjnej

 
  Nowe możliwości wprowadzanie innowacji
 
  Finansowanie innowacyjnych technologii

  Osłony przeciwsłoneczne

  Izolacje cieplne

  Systemy fotowoltaicznych

  Krajowy potencjał zmniejszenia zużycia energii
  
   Wymagania w nowelizacji EPDB

    Analiza potencjału możliwości zmniejszenia zużycia
   energii

    Obliczenia wg normy PN-EN ISO 13790

    Redukcja emisji a termomodernizacja budynków

    LEED- system oceny środowiskowejWydania archiwalne 2009 Powierzchnie przeszklone a komfort cieplny

  Transport ciepła w materiałach termoizolacyjnych

  Instalacje grzewcze a jakość energetyczna budynku

  Wykorzystanie Funduszu Termomodernizacyjnego


  TRNS
16 a metoda bilansów miesięcznych
 
  Transport ciepła i dyfuzji pary wodnej

  Akustyka sali koncertowej

  Procesy uzdatniania powietrza
  a dynamika cieplna budynku

  Symulacja procesów cieplno-wilgotnościowych

Audyty remontowe


Szkło w budownictwie energooszczędnym


Budynki naziemne i częściowo zagłębione


Wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu

   Komfort według kryterium CO
2
  
   Promieniowanie słoneczne w bilansie energetycznym
 
   Modelowe budownictwo ekologiczne

   Polski program atomowy

   Efektywność energetyczna źródeł ciepła


 
  Kryteria oceny obiektów budowlanych

   Zmiany w prawie budowlanym

   Interpretacja termogramów

   Modelowanie bilansu energetycznego budynku

   Charakterystyka energetyczne budynkuCzystość kanałów wentylacyjnych

Termoizolacje techniczne

Analiza przegród budowlanych

Opracowanie charakterystyki energetycznej

Energooszczędne urządzenia klimatyzacyjne     Działania na rzecz redukcji emisji CO2
   
    Czy Polska potrzebuje energii jądrowej?
   
    Przeszklenia termiczno-optyczne
   
    Systemy fotowoltaiczne
   
    Technologie odzysku ciepła
   
    Systemy VRV-zagadnienia projektowe


    Audyty energetyczne i remontowe

    Perspektywy rozwoju energetyki w Polsce

      Błędy w audytach energetycznych

    Budynki niskoenergetyczne i pasywne

    Certyfikacja po Polsku!!!

    Badania eksploatacyjne systemu grzewczego


       Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
       dla ogrzewania i wentylacji

       Błędy i braki w Rozporządzeniu

       Racjonalne wykorzystanie energii w
       gospodarstwach domowych

       Mieszkaniowe węzły cieplne

       Modernizacje budownictwa społecznego


          Porównanie wymagań energetycznych
                                    w różnych krajach Europy

         
                                                                                          Czytaj więcej   Obliczanie zapotrzebowania na energię dla ogrzewania
   i wentylacji

   Uwagi do rozporządzenia z 6.11.2008

   Ocena Pakietu energetyczno-klimatycznego

   Technika likwidacji mostków liniowych

   Obliczanie współczynników przenikania ciepła
   przez dachy

                   
                                                                                       Czytaj więcej
                                                                                                      


Ustawa o termomodernizacji i remontach

Dyrektywa

Chłód z absorpcji w systemie ciepłowniczym

Dom pasywny

Budownictwo drewniane

                                           
                                                   Czytaj więcej

Wydania archiwalne 2008


Nasi Partnerzy

Czy Dyrektywa jest wdrożona?

Metodyka sporządzania świadectw

Mostki cieplne - jak je liczyć?

Techniki wykonywania dachów płaskich

                                                                                             Czytaj więcej
  Standardy izolacji termicznej

Zapotrzebowanie na chłód

Klimat akustyczny i aerodynamiczny

Wilgotność powietrza wewnętrznego

Budynki częściowo zagłębione

Sztuczne sieci neuronowe


  Systemy rozdziału powietrza


Komfort cieplny


Obliczanie współczynników przenikania ciepła


Poszanowanie środowiska


Dane klimatyczne w obliczeniach energetycznych

EPBD w Europie

Obciążenia cieplne budynków – oprogramowanie

Komfort cieplny według ISO 7730


EPBD w Europie

Ciepło i wilgotność

Technika ocieplania

Architektura słoneczna w termomodernizacji

Wentylacja w budynkach pasywnych

  Inspekcja kotłów

Zużycie energii pierwotnej na chłodzenie budynków

Europejska historia wdrażania Dyrektywy

Metodyka oceny systemów grzewczych

Techniki oszczędzania energii w szpitalnictwie

Metody obliczania ilości ciepła

Stan prawny wdrożenia Dyrektywy

Kontrola kotłów i systemów grzewczych

Inspekcja systemów klimatyzacyjnych

Warunki finansowania termomodernizacji

  LCA - ocena oddziaływania na środowisko


Powietrzne kolektory słoneczne


Małe instalacje klimatyzacyjne


Metoda bilansowania energii

  Zintegrowane procesy projektowania


Termoizolacja od wewnątrz


EPBD w krajach UE


Metody obliczania obciążeń cieplnych

  Niskotemperaturowe ogrzewanie ścienne


Rozwój zrównoważony


Modyfikacja wymagań izolacyjności cieplnej


Światło dzienne i uzupełniające

  Wentylacja w budownictwie tradycyjnym i pasywnym

Problemy weryfikatorów

Odtwarzanie izolacji przeciwwilgotnościowych

Energooszczędność a obniżenia nocne

Energia słoneczna w układach grzewczych

Wydania archiwalne 2007

  Ogrzewanie podłogowe


Bariery temperaturowe w ścianach


Dyrektywa a działania praktyczne


Kondensacja w kotłach grzewczych

  Metodyka walidacji programów

Implikacje akumulacji wilgoci

Konwersja energii promieniowania słonecznego

Symulacja zużycia energii

Diagnostyka cieplna przegród budowlanych

  Architektura słoneczna

Ogrzewanie niskotemperaturowe

Normy, Dyrektywa

Rozwój zrównoważony, środowisko

Pompy ciepła

  Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

Budynki przyjazne środowisku

Analiza efektów optymalizacji

Ogrzewanie niskotemperaturowe

Prawo Budowlane - ustawa

  Pompy ciepła

Kolektory słoneczne

Ogniwa fotowoltaiczne

Biomasa w systemach grzewczych

Technologie ko- i trójgeneracyjne

  Efektywność energetyczna

Stosowanie Polskich Norm

Fasady podwójne

Wentylacja naturalna

Dom pasywny

Finansowanie modernizacji

  Rozbudowa Monako

Mostki cieplne

Straty ciepła

Modelowanie zużycia energii

Wentylacja hybrydowa

  Technika doświetlania

Poddasza użytkowe

Wiatr - struktury zabutkowe

Symulacje energetyczne

Moc szczytowa wg UE

  Termografia i termowizja

Termoizolacja budynków

Kotły grzewcze

Wentylacja hybrydowa

Programy symulacyjne

  Budownictwo ekologiczne

Mostki cieplne

Wykonywanie ociepleń

Inicjatywy na rzecz wdrożenia EPBD

Charakterystyka energetyczna budynków

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009