Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU
Rozwój zrównoważony, ekologia
 • 2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY AWARDS
 • ISOVER ogłasza konkurs 2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY AWARDS, którego celem jest nagrodzenie najbardziej innowacyjnych pod względem efektywności energetycznej projektów renowacyjnych i budowlanych.      
      Konkurs ten to naturalna konsekwencja dwóch kwestii środowiskowych znajdujących się w samym sercu działalności ISOVER – ochrony środowiska naturalnego w obliczu zmian klimatycznych oraz poprawy jakości środowiska wewnętrznego obiektów, czyli poprawy
  komfortu w  miejscach, w których mieszkamy i pracujemy.
       Mając na uwadze fakt, że ponad 40% energii w Europie zużywają budynki, główny nacisk kładziemy na projekty renowacyjne, w których architekci  i  wszyscy  specjaliści  branży  budowlanej  borykając  się   z naprawdę wielkimi wyzwaniami muszą stworzyć wydajne rozwiązania oszczędzające zarówno energię, jak i pieniądze.
       Konkurs 2013  ISOVER  Energy  Efficiency  Awards  został ustanowiony po to, aby uhonorować i zachęcić do dalszej pracy tych wszystkich, którzy już na tym polu wiele dokonali. Izolacja to 78% całego potencjału redukcji zużycia energii. To niesamowite, jak odnawiane budynki są w stanie sprostać normom obowiązującym dla obiektów bardzo niskoenergetycznych, dzięki kreatywności i doskonałej wiedzy technicznej architektów i projektantów.
       Tegoroczna edycja konkursu „2013 ISOVER Energy Efficiency Awards” opiera się na sukcesie tej inicjatywy z poprzednich lat. Wciąż szukamy projektów ustanawiających standardy w zakresie projektowania niskoenergetycznego, zarówno w zakresie obiektów nowobudowanych jak i modernizowanych. Aby projekt został zakwalifikowany do udziału w konkursie, musi wykorzystywać przynajmniej jeden produkt ISOVER oraz i wykazywać się znaczną oszczędnością w zakresie zużycia energii. Projekty nowych budynków muszą spełniać wymogi energetyczne obowiązujące dla obiektów bardzo niskoenergetycznych. Rozwiązania w projektach renowacyjnych natomiast muszą zmniejszyć zużycie energii obiektu przynajmniej dwukrotnie w porównaniu do pomiarów sprzed modernizacji.
       W  każdej  kategorii  i  w  każdym  państwie,  jury  składające  się  z autorytetów i  ekspertów technicznych, wyłoni trzy najlepsze projekty.  
  W Polsce zwycięskie zespoły otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
  I nagroda – 3000 PLN,
   II nagroda – 2000 PLN,
  III nagroda – 1000 PLN,
  a  także dodatkowo pokrycie kosztów podróży i  zakwaterowania dla dwóch osób uczestniczących w ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się w czerwcu 2013 r. w Dublinie w Irlandii.
       Zwycięskie projekty zostaną również przedstawione w prestiżowej Księdze Best  Of  Book, której celem jest promowanie wyróżniających się europejskich projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków jak również wzmocnienie wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami w branży budownictwa.
       Do konkursu można zgłaszać się terminie od 1 kwietnia do 30 września 2012 r.
    Regulamin  konkursu  oraz  formularze  zgłoszeniowe  dostępne  są  w Internecie pod adresem www.isover-eea.com oraz  www.isover.pl

  Dodatkowe informacje:

  Henryk Kwapisz – Menadżer Rozwoju Rynku ISOVER
  oraz
  Menadżer d/s Kontaktów z Administracją Państwową i Organizacjami
  Branżowymi
  Grupa Saint-Gobain 

  Delegatura Generalna Europa Wschodnia
  tel. +48 602 421 278
  mail: Henryk.kwapisz@saint-gobain.com


 • Inne artykuły w dziale

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009