Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU

Zakończenie wydawania miesięcznika Energia i Budynek

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zawiadamia, że z powodu braku wystarczających funduszy przerwało wydawanie miesięcznika „ENERGIA I BUDYNEK”.

Podejmowane wielokierunkowe próby uzyskania nowych sponsorów lub współwydawców nie przyniosły rezultatu, w związku z czym zarząd podjął decyzję o zakończeniu wydawania miesięcznika. Zrzeszenie zamierza utworzyć inną niż miesięcznik formę przekazywania informacji, która zawierałaby podobny zakres wiedzy i informacji - będzie to prawdopodobnie czasopismo internetowe.

Więcej informacji na stronie www.zae.org.pl 

Jednocześnie informujemy, iż nadal możliwe jest dokonywanie zamówień numerów archiwalnych  naszego miesięcznika do numeru 07-08/2012.


Procedura wykupienia prenumeraty
Prosimy wypełnić i wydrukować załączony plik, dokonać wpłaty na konto:

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
NIP: 526-24-68-043, Regon: 016355216
konto: Bank Śląski, oddz. Warszawa
nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661


a następnie:

lub
  • przesłać faxem na numer (22) 825 86 70Projekt i wykonanie:

© Possible 2009