Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU
Witamy Państwa serdecznie na stronie internetowej miesięcznika "Energia i Budynek" wydawanego przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Jest ono poświęcone problemom oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach i ich otoczeniu, a jego zadaniem jest dostarczanie czytelnikom rzetelnej wiedzy z tej dziedziny.

Nasz miesięcznik ma charakter edukacyjny i niekomercyjny Miesięcznik zastępuje wydawany dotychczas przez ZAE "Biuletyn Poszanowania Energii", który kierowany był jedynie do członków Zrzeszenia. Nowe wyzwania stawiane przed audytorami związane m.in. z wdrażaniem Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków skłoniły Zarząd ZAE do podjęcia się trudnego zadania zastąpienia biuletynu profesjonalnym wydawnictwem.

"Energia i Budynek" to czasopismo poświęcone głównie problemom użytkowania energii w budynkach, przedstawiające wszystkie problemy w sposób kompleksowy i wiarygodny, szczególnie w zakresie zagadnień oceny energetycznej budynków.

Odbiorcami czasopisma są audytorzy energetyczni opracowujący audyty na potrzeby przedsięwzięć termomodernizacyjnych, projektanci, pracownicy nadzoru budowlanego, zarządcy i właściciele budynków oraz inne osoby zainteresowane problemami użytkowania energii.

Partnerzy - Rada Założycieli
Ponieważ czasopismo ma charakter niekomercyjny, zapraszamy do przyjęcia roli Partnera wydawnictwa firmy przodujące w kraju w produkcji wyrobów oraz realizacji usług związanych z oszczędnym użytkowaniem energii w budynkach i popierających postęp techniczny w tej dziedzinie. Przedstawiciele naszych Partnerów wchodzą w skład Rady Założycieli i mogą wypowiadać się na temat treści czasopisma. Informacja o Partnerach jest zamieszczana w każdym numerze miesięcznika na wewnętrznej stronie okładki.

Zapraszamy do współpracy i czekamy na opinie o wydawnictwie
.

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009