Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU

Wykaz artykułów opublikowanych w miesięczniku w roku wydawniczym 2008

Informacje ogólne, reportaże
XVI konferencja w Kościelisku
Międzynarodowe Targi Budowlane Budma 2008
ZAE na Budmie
Konferencja Prasowa BuildDesk Polska
Budownictwo energooszczędne
Ogólnopolskie Targi Budowlane MURATOR EXPO
Instalacje 2008
Dobry klimat z Panasonic
Co dalej z dyrektywą? - Aleksander PANEK
Termo Organika wyznacza nowe trendy
Konferencja prasowa w Laskach
Forum Termomodernizacja
Warsztaty poligeneracji w Sztokholmie
Realizacje projektów unijnych – seminaria NAPE
Konferencja naukowo-techniczna
Nowoczesne techniki w szpitalnictwie
Forum Termomodernizacja 2008 - raz jeszcze
Termo Organika – projekt GAUDI
Ciepło i ekologicznie z
Targi Czystej Energii
Krajowy Punkt Kontaktowy
Certyfikacja energetyczna budynków
Szwedzi w Warszawie
Termo Organika – projekt GAUDI
Seminarium szkoleniowe dla zarządców nieruchomości z cyklu finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Konferencja szkoleniowa w Poznaniu
SAPE-Polska nadaje Członkostwo Honorowe
Nowa sala na Politechnice Warszawskiej
Konferencja Błędy projektowo-wykonawcze w systemach ociepleń, aspekty prawne ochrony cieplnej budynków
Konferencja prasowa Oznakowanie CE i bezpieczeństwo produktów
Termo Organika – projekt GAUDI
Jak zredukować emisję CO2
ENERGODOM 2008
Nowe produkty ISOVER'a
POLEKO 2008
VIII Europejskie Dni Oszczędzania Energii
Carrier szkoli i promuje
BuildDesk - Energy Certificate
INTERsoft proponuje
Seminarium projektu Summerheat

Źródła ciepła, instalacje grzewcze i c.w.u.
Badania efektywności i opłacalności wspomagania energią słoneczną układów grzewczych w wybranych obiektach
- Marian B. NANTKA
Konferencja Naukowo Techniczna "Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie"
Czy zawsze oszczędzamy ciepło przy stosowaniu nocnego obniżenia temperatury?
- Bogusław MALUDZIŃSKI
Elektryczne ogrzewanie podłogowe – przykład ogrzewania powierzchniowego
- Janusz STRZYŻEWSKI
Ogrzewanie ścienne - przedląd stosowanych rozwiązań technicznych
- Michał STRZESZEWSKI
Współpraca ogrzewania konwekcyjnego i podłogowego
- Bogusław MALUDZIŃSKI
Analiza doboru systemów zasilania oraz kontrole kotłów i systemów grzewczych
- Andrzej WISZNIEWSKI
Obliczanie zapotrzebowania na energię na podgrzanie wody użytkowej
- Jarosław CHUDZICKI
Wymagania techniczne i prawne dla kotłów gazowych i olejowych
- Lucjan FURTAK
Produkcja i wykorzystanie pelet w Polsce i Europie
- Edmund WACH
Grunt… to dobra wentylacja
- Jakub KOCZOROWSKI

Porady dla audytora
Problemy weryfikatorów i nie tylko
- Dariusz KOC
Zdaniem eksperta
- Małgorzata SIEMIŃSKA
Przykłady komputerowo wspomaganego obliczania współczynników przenikania ciepła (lekcja 1)
- Michał STRZESZEWSKI, Piotr WERESZCZYŃSKI
Przykłady komputerowo wspomaganego obliczania współczynników przenikania ciepła (lekcja 2 - stropy)
- Michał STRZESZEWSKI, Piotr WERESZCZYŃSKI

Ocena cech energetycznych
Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w budynkach istniejących – cz. 3
- Agnieszka KALISZUK-WIETECKA, Elżbieta WYSZYŃSKA
Podstawy miesięcznej metody bilansowej wyznaczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia dla potrzeb Dyrektywy EPBD
- Dariusz HEIM, Aleksander PANEK
Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów
- Tomasz STEIDL
Współczynniki strat ciepła
- Michał STRZESZEWSKI
Jednolite założenia i procedury gwarancją jakości certyfikacji
- Tomasz STEIDL
Podstawy uproszczonej metody godzinowej obliczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków
- Piotr NAROWSKI
Audyt z BuildDesk Energy Audit
- Tomasz WEBER
Świadectwa energetyczne budynków
- Kazimierz WOJTAS
Metodyka obliczeń zapotrzebowania na energię dla celów grzewczych
- Tomasz STEIDL
Wdrażanie normy określającej sposoby certyfikacji budynków w Europie
- Dick van DIJK, Jaap HOGELING
Problemy cieplno-wilgotnościowe w konstrukcjach dachów stromych
- Ewa KOSMALA
Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków
- Piotr NAROWSKI
Czwarta odsłona Audytora OZC
- Michał STRZESZEWSKI, Piotr WERESZCZYŃSKI, Jakub POGOCKI
Program TRNSYS oraz przykład jego zastosowania
- Szymon FIRLĄG, Joanna RUCIŃSKA
Osłony okienne – sposób na oszczędność energii
- Jacek GROMNIAK
Analiza wpływu standardu izolacyjności termicznej budynku na zużycie energii
- Günter HAESE, Mirosław ŻUKOWSKI
Analiza strat i zysków ciepła przez przegrody zewnętrzne budynków częściowo zagłębionych w gruncie
- Maja STANIEC, Henryk NOWAK
Prognozowanie zużycia energii cieplnej i zmian temperatury wewnętrznej szklarni z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
- Sławomir GRABARCZYK
Prosty model symulacyjny przegrody z izolacją transparentną
- Tomasz KISILEWICZ
Metodyka sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali
- Maciej ROBAKIEWICZ
Projekt DATAMINE
- Małgorzata POPIOŁEK
Świadectwa energetyczne a mostki cieplne
- Mirosław HODUN

Ekonomia, finansowanie
Poprawa standardu energetycznego projektowanych budynków jednorodzinnych – koszty i efekty
- Wiesław SAROSIEK, Beata SADOWSKA

Prawo w budownictwie
Propozycja programu wdrożenia Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii (cz. 2)
- Jerzy A. POGORZELSKI
Doświadczenia wdrażania dyrektywy EPBD w krajach UE
- Teresa GRZEŚKO
Stan wdrożenia do prawa polskiego
Implementacja EPBD w Niemczech
- Erhorn, H., de Boer, J., Wössner, S., Höttges, K., Erhorn-Kluttig, H.
Aktualny stan prawny wdrożenia Dyrektywy 2009/91/WE i rola audytorów energetycznych w realizacji jej postanowień
- Anna SAS-MICUŃ
Ocena Systemu ogrzewania budynku
- Paweł KĘDZIERSKI
Warunki finansowania termomodernizacji i remontów budynków
- Andrzej RAJKIEWICZ
Doświadczenia z początkowego wprowadzania EPBD w Niemczech
- H. ERHORN-KLUTTIG, H. ERHORN, K. HÖTTGES, J. KAISER
Historia wprowadzania dyrektywy dotyczącej oceny energetycznej budynków (cz. 1)
- Peter WOUTERS
Historia wprowadzenia dyrektywy dotyczącej budynków (cz. 2)
- Jean Christophe VISIER, Ahmad HUSAUNNDEE
Historia wprowadzenia dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (cz. 3)
- Dick van DIJK
Historia wprowadzenia dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (cz. 4)
- Hubert David
Historia wprowadzenia dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (cz. 5)
- Francois DURIER
Określanie obliczeniowego zapotrzebowania na chłód
- Aleksander PANEK, Joanna RUCIŃSKA
Czy naprawdę wdrożyliśmy dyrektywę? (cz. 1)
- Olgierd ROMANOWSKI

Rozwój zrównoważony
Modernizacja budynków a wymogi Zrównoważonego Rozwoju
- Marcin MALINOWSKI
ZPP – zintegrowany proces projektowania
- Elżbieta D. RYŃSKA
Stosowalność analizy LCA w budownictwie
- Dagmara Strzeszewska
Poszanowanie środowiska – poszanowanie energii
- Opracowano na podstawie materiałów seminaryjnych i broszur firmy Viessmann
Koncepcja zrównoważonego budownictwa VELUX
- Artykuł opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy VELUX Polska Sp. z o.o.

Wentylacja, klimatyzacja
Wentylacja i energia w budownictwie tradycyjnym i pasywnym – cz. 1
- Marian B. NANTKA
Wentylacja i energia w budownictwie tradycyjnym i pasywnym (cz. 2)
- Maria B. NANTKA
Powietrzne kolektory słoneczne w wentylacji i klimatyzacji
- Krystian Kurowski
Zalecenia projektowe i wykonawcze małych instalacji klimatyzacyjnych
- Jarosław Müller
Inspekcja systemów klimatyzacji – analiza wymagań i propozycja protokołu
- Maciej MIJAKOWSKI
Wybór optymalnego systemu rozdziału powietrza w pomieszczeniu wentylowanym z wykorzystaniem obliczeniowych technik mechaniki płynów
- Zygmunt WIERCIŃSKI, Aldona SIEPSIAK-SKOTNICKA
Dachy ciepłe, trwałe i estetyczne .
- Aleksander BYRDY

Ze świata energii
Seminarium warsztatowe projektu SUMMERHEAT
Konferencja naukowo-techniczna "Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie"
Porozumienie Carrier’a z Clinton Climate Initiative

Wywiady, opinie
Od Przewodniczącego Rady Programowej
- Jan NORWISZ
Rockwool Polska - 15 lat na polskim rynku
Z Andrzejem Kielarem - dyrektorem naczelnym Rockwool Polska rozmawia Mirosław Jankowski
– redaktor naczelny EiB
Nowości rynkowe BuildDesk Polska
- Tomasz WEBER
Konferencje, projekty, inicjatywy - Isover Polska w 2008 r.
- Tekst przygotowano na podstawie materiałów marketingowych ISOVER Polska
Knauf Insulation – czas zaoszczędzić energię także w Polsce
- Ewa KOSMALA
Od przewodniczącego Rady Programowej EiB
- Dr hab. inż. Jan Norwisz, prof. AGH

Mikroklimat wnętrz, oświetlenie
Światło dzienne a energochłonność oświetlenia uzupełniającego
- Dariusz HEIM, Eliza SZCZEPAŃSKA
Wpływ pracy kuchni gazowych zasilanych mieszaniną propanu-butanu na jakość powietrza w pomieszczeniu
- Wioletta ZAJĄC-WSTAWSKA
Obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia
- Piotr PRACKI
Ocena komfortu cieplnego w pomieszczeniach pracy na podstawie normy ISO 7730
- Edyta DUDKIEWICZ, Janusz JEŻOWIECKI
Komfort cieplny w budynku energooszczędnym
- Dorota BEŁKOWSKA
Klimat akustyczny i aerodynamiczny wybranej przestrzeni urbanistycznej.
- Katarzyna KLEMM, Barbara LEBIEDOWSKA
Modelowanie wpływu histerezy sorpcji na warunki środowiska wewnętrznego oraz zużycie energii
- Jerzy KWIATKOWSKI, M. WOŁOSZYN, J.-J. ROUX
Symulacja wilgotności powietrza wewnętrznego w różnych wariantach wyposażenia i użytkowania pomieszczeń
- Marcin IDCZAK, Maciej MIJAKOWSKI, Adrian TRZĄSKI
Analiza wpływu warunków wewnętrznych na rozwój grzybów pleśniowych w budynku
- Aldona WIĘCKOWSKA, Konrad WITCZAK
Metody numeryczne i programy komputerowe do oceny oświetlenia wnętrz światłem dziennym
- Eliza SZCZEPAŃSKA, Dariusz HEIM

Ochrona cieplna i termomodernizacja
Nowe narzędzia w procesie termomodernizacji
- Piotr PAWLAK
Koncepcja ocieplania od wewnątrz ściany zewnętrznej w budynku zabytkowym
- Jerzy A. POGORZELSKI
Oszczędność energii w szpitalach
- Andrzej RAJKIEWICZ
Stan ochrony cieplnej ścian zewnętrznych budynków ocieplonych styroblokami
- Paweł KRAUSE
Architektura słoneczna jako alternatywa przy adaptacji istniejących budynków – analiza efektów
- Dariusz HEIM, Michael V. SPRYSCH
BuildDesk Eko Efekt narzędzia ochrony środowiska
- Tomasz WEBER
Zestawy wyrobów – stan prawny a rzeczywistość
- Tomasz KRUPPIK, Włodzimierz KRUPA

Budynki niskoenergetyczne
Instalacje zintegrowane w budynkach pasywnych
- Radosław GÓRZEŃSKI, Edward SZCZECHOWIAK
Instalacje zintegrowane w budynkach pasywnych (cz. 2)
- Radosław GÓRZEŃSKI, Edward SZCZECHOWIAK
Lu-teco - biurowiec zeroenergetyczny. Raport z realizacji
- Walter BRAUN

Informacje Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Wykaz artykułów zamieszczonych w 2007 roku
Termomodernizacja z remontami – tak czy nie?
- Andrzej RAJKIEWICZ
Kiedy i jaka metodologia wykonywania świadectw energetycznych
- Maciej ROBAKIEWICZ
Uchwalona ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Szkolenia przygotowujące do sporządzania świadectw energetycznych

Wykaz artykułów opublikowanych w miesięczniku w roku wydawniczym 2007

Informacje ogólne, reportaże
I posiedzenie Rady Programowej
Forum Termomodernizacja 2007
Światowe Dni Energii Odnawialnej
- Maciej ROBAKIEWICZ
Przyjazny Dom
Komisja Sejmu rozpatrywała stan wdrażania Dyrektywy
Concerted Action w Dublinie
Duńsko-Polski Okrągły Stół
InfoFin
Forum Termomodernizacja 2007 „TERAZ TECHNOLOGIA”
Forum Termomodernizacja 2007
Projekt InoFin, raz jeszcze – wnioski
Przyjazny dom – dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
Konferencja w Lublinie
Okna dla budownictwa energooszczędnego
Knauf Insulation proponuje, szkoli, integruje
Technika kondensacyjna w kompaktowych rozmiarach
Energooszędność Głupcze
WellBeing Indoors CLIMA 2007
Vitopend 100 AH1B- kocioł gazowy do zabudowy w ścianie
Konferencja w Ministerstwie Gospodarki
Ministerstwo Gospodarki Założenia do ustawy o efektywności energetycznej XI Konferencja w Słoku
XV lat działalności Fundacji Poszanowania Energii
- Maciej ROBAKIEWICZ
Konferencja prasowa w Ministerstwie Budownictwa
Isover Vario
IBPSA – 20-lecie Międzynarodowego Stowarzyszenia
Nowe kotły kondensacyjne
Alfred Moll w Warszawie
IX Konferencja” Problem Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce”
Bank Ochrony Środowiska S.A. – 15 mln € z KfW
Nowy serwis internetowy
Debata nad realizacja działań termomodernizacyjnych
Spotkanie Rady Założycieli E iB
IX Konferencja „Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce” 2007
Czym zajmuje się Stowarzyszenie IBPSA- POLAND?
- Dariusz HEIM
Sukces POLEKO’ 2007
Akademia Viessmann otwarta
Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem
IX Konferencja Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce

Wywiady, opinie
Sympozjum – Budownictwa Ekologicznego
Rozmowa z Dariuszem HEIMEM
Ze świata energii
Platforma na rzecz EPBD
- Małgorzata POPIOŁEK
Projekt Best Result
Powszechne stosowanie gruntowych pomp ciepła w budownictwie - PROJEKT
- Andrzej WISZNIEWSKI
Wykorzystanie latem ciepła produkowanego w kogeneracji Znakowanie energetyczne produktów budowlanych
- Marek AMBROZY

Ocena cech energetycznych
10 grzechów głównych przy wykonywaniu ociepleń
- Włodzimierz KRUPA
Normy Europejskie wspierając Dyrektywę 2002/91/EC charakterystyki energetycznej budynków
-Małgorzata SIEMIŃSKA
Propozycja charakterystyki energetycznej budynku - uzasadnienie przyjętych założeń
- Aleksander D.PANEK, Jerzy SOWA
Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie (cz.1)
- Tomasz WIŚNIEWSKI
Symulacje energetyczne w praktyce (cz.1)
- Piotr BARTKIEWICZ
Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie (cz.2)
- Tomasz WIŚNIEWSKI
Przepływ wiatru w założonych strukturach zabudowy a straty ciepła w budynkach
- Katarzyna KLEMM
Symulacje energetyczne w praktyce (cz.2)
- Piotr BARTKIEWICZ
Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie (cz.3)
- Tomasz WIŚNIEWSKI
Mostki cieplne – można wykryć także bez kamery termowizyjnej
- Bogusław Andrzej MALUDZIŃSKI
Obliczanie strat ciepła przez grunt na podstawie nowych norm
- Maciej ROBAKIEWICZ
Symulacje energetyczne w praktyce (cz.3)
- Piotr BARTKIEWICZ
Projekt DATAMINE
- Małgorzata POPIOŁEK
Charakterystyki energetyczne budynku i mieszkania
- Tomasz STEIDL
Analiza efektów optymalizacji budynków mieszkalnych
- Hanna JĘDRZEJUK, Wojciech MARKS
Efektywność wykorzystania energii
- Henryk GAJ
Zawilgocenie budynków przyczyna zwiększonych strat ciepła
- Elżbieta WYSZYŃSKA
Określanie współczynnika przenikania ciepła ścian z ceramicznych wyrobów murowych metodą obliczeniową
- Robert GERYŁO
Symulacja energetyczna budynków – czym są i do czego służą?
- Piotr NAROWSKI
Zakres praktycznego wykorzystania symulacji zużycia energii w budynkach
- Piotr BARTKIEWICZ

Zastosowanie symulacji numerycznych w zagadnieniach przepływu wiatru w obszarach zabudowanych
- Katarzyna KLEMM
Zawilgocenie budynków przyczyną zwiększonych strat ciepła (cz.2) Osuszanie
- Agnieszka KALISZUK-WIETECKA, Elżbieta WYSZYŃSKA
Kalkulator energetyczny

Ochrona cieplna i termomodernizacja

Problemy obliczeń mostków cieplnych w przegrodach
- Jerzy A. POGORZELSKI
Wykorzystanie Funduszu Termomodernizacji w latach 1999-2006 i jego perspektywy
- Andrzej RAJKIEWICZ
Termografia – podstawy i metody
- Jan GÓRSKI
Termoizolacja budynków…czy tylko?
Dach nad poddaszem użytkowym – przyczyny kondensacji pary wodnej wewnątrz poszycia
- Marcin IDCZAK, Maciej MIJAKOWSKI,
- Wiesław SADOROSIEK, Adrian TRZĄSKA

Perspektywy efektywności energetycznej w Polsce
- Arkadiusz WĘGLARZ
Termomodernizacja budynków z wykorzystaniem fasad podwójnych
- Dariusz HEIM
Nowoczesne technologie w termoizolacji stropodachów i fundamentów

Źródła ciepła, instalacje grzewcze i cwu
Trójgeneracja–skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej z jednoczesną produkcją chłodu Kotły grzewcze z warstwowymi zasobnikami c.w.u
- Ireneusz JELEŃ
Moc szczytowa wg normy europejskiej (cz.1)
- Michał STRZESZEWSKI
Moc szczytowa wg normy europejskiej (cz.2)
- Michał STRZESZEWSKI
Moc szczytowa wg normy europejskiej (cz.3)
- Michał STRZESZEWSKI
Pompy ciepła w systemach wykorzystania odnawialnych źródeł energii (cz.1)
- Marian RUBIK
Własności fizyczne i termodynamiczne biopaliw stałych
- Liliana BONDER, Marek MIROSZ
Możliwości wykorzystania biomasy w lokalnych systemach grzewczych
- Piotr GRADZIUK
Słoneczne systemy grzewcze
- Dorota CHWIEDUK
Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem
- Stanisław M. PIETRUSZKO
Grunt źródłem ciepła i chłodu - Nowoczesne technologie energetyczne na potrzeby kompleksów budowlanych
- Krzysztof HOINKA

Metody obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania a wymagania energetyczne
- Aleksander D.PANEK, Jerzy KWIATKOWSKI
Pompy ciepła w systemach wykorzystania odnawialnych źródeł energii (cz.2)
- Marian RUBIK
Systemy ogrzewań niskotemperaturowych – wprowadzenie
- Michał STRZESZEWSKI
Wodne ogrzewanie podłogowe (cz.1)
- Michał STRZESZEWSKI
Wodne ogrzewanie podłogowe (cz.2)
- Michał STRZESZEWSKI
Słoneczna architektura – mity, możliwości i ograniczenia
- Tomasz KISILEWICZ
Pompy ciepła w systemach wykorzystania odnawialnych źródeł energii (cz.3)
- Marian RUBIK
Symulacje stanów termicznych pomieszczeń
- Mirosław ŻUKOWSKI, Günter HAESE
Metodyka walidacji programów komputerowych stosowanych do
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków
- Aleksander D. PANEK, Paweł DOMOŃ,
Diagnostyka cieplna przegród budowlanych z wykorzystywaniem komputerowych programów symulacyjnych
- Tomasz STEIDL, Dominik WOJEWÓDKA
Energetyczne i użytkowe aspekty stosowania przegród kolektorowych
Kotłownie przyszłości – czy takie?
- Adolf MIROWSKI
Wodne ogrzewanie podłogowe (cz.3)
- Michał STRZESZEWSKI

Wentylacja, klimatyzacja

Wentylacja hybrydowa
- Piotr FIJAŁKOWSKI
Ocena zastosowania – projekt HR-VENT
- J.L.SAVIN, S.BERTHIN, M.JARDNIER
Wentylacja naturalna – wynik niestabilnej równowagi pomiędzy siłami natury a oporami przepływu
- Maciej MIJAKOWSKI
Współczesne kierunki rozwoju systemów wentylacji i klimatyzacji
- Jerzy SOWA
Ocena kanału równomiernego wydatku jako systemu zapewniającego komfort cieplny
- Liliana BONDER, Marek MIROSZ
Wpływ akumulacji wilgoci na wilgotność względną powietrza wewnętrznego – pomiary i obliczenia
- Kamil FERET, Maciej MIJAKOWSKI

Mikroklimat wnętrz, oświetlenie
Projektowanie energooszczędnych systemów oświetlenia dziennego – półki świetlne
- Dariusz HEIM, Barbara MATUSIAK
Przepływ powietrza oraz migracja zanieczyszczeń w budynkach
- Jerzy SOWA
Modelowanie sprzężonych procesów fototermicznej i fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego
- Dariusz HEIM, Sebastian KRAWCZYŃSKI

Budynki niskoenergetyczne
Pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce
- Szymon FIRLĄG
Dom w pełni komfortowy
- Henryk KWAPISZ
Okna energooszczędne
- Artur GŁUSZCZ
Budynek energetycznie samowystarczalny
- Marcin IDCZAK
Badania symulacyjne stosowania bariery temperaturowej w ścianach zewnętrznych budynku
- Roman ULBRICH, Grzegorz RADLAK, Barbara MIŁASZEWICZ, Monika RACHEL

Rozwój zrównoważony
Rozwój Zrównoważony – co to jest?
- Marcin MALINOWSKI
Nietrwałe formy trwałego rozwoju
- Marcin MALINOWSKI
Projekt rozbudowy Monako zostanie poddany procedurze SBTool
- Marcin MALINOWSKI
Raport ze świata
- Marcin MALINOWSKI
Projektowanie polioptymalnych budynków przyjaznych środowisku
- Tomasz SOKÓŁ, Arkadiusz WĘGLARZ, Krzysztof ŻMIJEWSKI
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju dla budynków w 21 wieku
- Nils LARSSON
Modelowanie budynków dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko - przykład z Australii
- Mirek PIECHOCKI
Seminarium projektu UE
- Andrzej RAJKIEWICZ

Ekonomia, finansowanie
Poprawa standardu energetycznego projektowanych budynków jednorodzinnych - koszty i efekty
-Wiesław SAROSIEK, Beata SADOWSKA
Mądry Polak
- Anna SAS-MICUŃ
Budownictwo energooszczędne jest w modzie
Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków Unii Europejskiej
- Andrzej RAJKIEWICZ
Finansowanie modernizacji budownictwa społecznego - doświadczenia europejskie
- Andrzej RAJKIEWICZ

Prawo w budownictwie
Wymagania kompetencyjne inżynierów do realizacji
nowoczesnego budownictwa
- Jerzy A. POGORZELSKI
Czy istnieje obowiązek stosowania Polskich Norm
w budownictwie ?
- Jan NORWISZ, Aleksander D. PANEK
Projekt nowej ustawy
- Maciej ROBAKIEWICZ
Świadectwa energetyczne – już wkrótce
- Maciej ROBAKIEWICZ
Aktualny stan prac nad Normami Europejskimi wspierającymi Dyrektywę 2002/91/EC
- Małgorzata SIEMIŃSKA
Świadectwa energetyczne budynków – założenia merytoryczne
- Maciej ROBAKIEWICZ
Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy?
- Jerzy ŻURAWSKI
Propozycja programu wdrożenia Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii (cz.1)
- Jerzy A. POGORZELSKI

Porady dla audytora
Usprawnienia – warianty – przedsięwzięcia
- Maciej ROBAKIEWICZ
Tabelaryczne obliczenai danych dla wariantów przedsięwzięć
- Maciej ROBAKIEWICZ

Informacje ZAE
EiB zastępuje Biuletyn
Forum „Termomodernizacja 2007”
Praktyczne warsztaty dotyczące kolektorów słonecznych
SZKOLENIA –„Norma PN-EN 12831”
Składki członkowskie
Aktualizacja adresów e-mail członków ZAE
Lista internetowa audytorów
Sprawozdanie z działalności ZAE w 2006 r. (skrót sprawozdania przyjętego przez Zarząd)
Weryfikacje audytów w imieniu BGK
Fundusz Termomodernizacji w 2007 r.
Wprowadzenie normy PN EN 12831
Składki, składki, składki…
Walne Zebranie Członków ZAE
Opinia ZAE do projektu ustawy Prawo Budowlane
ZAE Ustawa
Co nowego ze świadectwami?
Zebranie Zarządu ZAE

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009